ببین توی زمین کی داری بازی میکنی؟

میشل هوئیلیک:(نویسنده فرانسوی)

جنگ بر ضد اسلام با کشتن مسلمانها فایده ای ندارد. فقط با فاسد کردن آنها می توان به پیروزی دست یافت.

پس باید به جای بمب، بر سر مسلمانها دامن های کوتاه بریزیم.

/ 0 نظر / 13 بازدید