ابوطالب پدر امام علی بود.

سالروز وفات ابوطالب علیه السلام.

امام صادق فرمودند:

مثل ابوطالب مثل اصحاب کهف است که ایمان را نهان و شرک  را ظاهر میکردند. پس خدا دو پاداش به آنها می دهد.( یکی برای ایمان و یکی برای تقیه کردن)

کافی ج3 .286

این تصویر عکس قدیمی از حرم ایشان است که البته خراب کرده اند.

/ 0 نظر / 19 بازدید