مجامع بین المللى مدافع جنایات صدام‏

...و من امیدوارم که این حس و این ایمان در ما پیدا بشود و تقویت بشود امیدوارم که این مسلمین به خود بیایند. شما مى‏بینید که در حالى که صدام آن کار را کرد، آن جرم را مرتکب شد، ما را محکوم کردند به جاى اینکه اینها بنشینند با هم و بگویند کسى که روى مسلمین، روى ملت عرب، روى ملت غیر عرب، روى فارس، روى همه، بمب‏هاى شیمیایى مى‏ریزد، این محکوم است در دنیا، لکن مجامع دنیا یک کلمه‏اى مى‏گویند، باز هم مى‏گویند باز معلوم نیست که مال آنجا باشد، معلوم نیست که اینها آن باشد و ما را محکوم مى‏کنند. در مقابلش در عین حالى که سازمان ملل این مسأله را تعقیب دارد مى‏کند، دنبالش بى‏فاصله ایران را براى نقض حقوق محکوم مى‏کند.

صحیفه امام    ج‏18    396

/ 0 نظر / 15 بازدید