ألیس اللهُ بکافٍ عبدَه؟ * آیا خداوند برای نجات و دفاع از بنده اش کافی نیست؟

بسم الله      The name of God

is not allah enough for his servant?

شیطان دشمن گمراه کننده و آشکاری است.   

الشَّیْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِینٌ

satan, he is surely a clear, misleading enemy.

پس بیاییم با خدا باشیم و  از شیطان دوری کنیم.

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید