آقای شهاب مرادی دمت گرم

واقعا روح امام و شهدا را با این حرفهات در مورد جایزه ی امریکایی اسکار شاد کردی

مرگ بر آمریکا و هرچی دوستدار فرهنگ آمریکایی است.

/ 2 نظر / 11 بازدید
ریحانه

عالی بود،عالی...بسیار کوبنده...خداوند حفظ کند آقای مرادی را... اجرکم عندالله

ر.ش

اگر تمام ملّت مانند آقای مرادی با این ابتذالات روبه رو می شدند...مفتضحاتی مانند این تحفه ی سینمای،دیگر جایی بینمردم نداشتند...[عجله][عجله][عجله]