غم نبودنت را چگونه تحمل کنم

این عزیز دل ما بود که در راه مشهد عروج کرد.

/ 2 نظر / 93 بازدید
محمد

سال نومبارک از این که گروه اموزشی میانکوه را قابل دیدید و وارد سایت ما شدید متشکرم همیشه ولایی باشید

حسن

خدایش بیامرزد که ما را به یاد خدا و قیامت می انداخت